Check out these Frames next!

WUJI – Grunden till qigong

Förberedelse för qigong Qigong är ofta associerat med synkroniserad andning och rörelser för att lugna kroppen. Dessa typer av medveten rörelse kan göra under för

Read More »