FORTH foundation of mindfulness:

UNIVERSAL MIND

Transmute the teachings of mindfulness into direct experience and touch your natural state

THE FORTH FOUNDATION OF MINDFULNESS:

Great job!

You have made the journey through the 4 foundations of mindfulness. Blessings!

DISCOVER WAYS TO LIVE YOUR DHARMA

RETREAT PROGRAM

Welcome to be inspired!

⭐⭐⭐⭐⭐
I got clarity. I was opening up to different layers of myself and got touched by how much I needed self-compassion. Seeing how my body is speaking to me really amazed me. Patrik helped me bring the different parts of me together. Very helpful how he mirrored me and helped me see qualities that are present in me.
Mia

⭐⭐⭐⭐⭐
Patrik har ett sätt som direkt får en att känna sig avslappnad. Deltog under 2020 i en av hans kurser och det var den kanske bästa investeringen jag gjort!

– Malou

⭐⭐⭐⭐⭐
Patrik tillät mig vara precis där jag är då jag haft en tuff period. Han tillät mig dra nytta av min process istället för att ställa krav. Hur jag fått växa! Självutveckling på en ny nivå!

– Sara

⭐⭐⭐⭐⭐
Kursen har varit givande på många sätt. Den har gett mig verktyg att sätta ord på tankar, känslor och möjlighet att reflektera på ett mer tillåtande sätt. Gemenskapen i gruppen har skapat ett tillåtande klimat där jag vågat sätta ord på tankar och känslor jag innan tryckt undan. Tack!

The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it, and join the dance.