QIGONG & MEDITATION

KUNG FU BREATHWORK

Transformativt program för hälsa och balans i kropp, sinne och ande

Kursstarter i september 2024

Hälsa och balans i kropp, sinne och själ

Autentiskt Qigong för hälsa och balans i kroppen

Öppna kroppens energikanaler och upplev ökad vitalitet

Meditation för mental frid och kontakt med din sanna natur

Bli självgående – övningar och stöd för livslångt lärande!

Kung fu breathwork

功夫; gōngfu = FULLÄNDAD färdighet

气功; qìgōng = Energiarbete / kultivering av qi

Kung Fu Breathwork är konsten att bemästra kroppens interna energi (qi).

無爲; wú wéi = icke-forcering

3 kroppar, 3 moduler

FYSISK

Allt börjar i vår fysiska kropp. Kroppen är verkstaden och arenan för vårt energiarbete. Det är här transformation sker. 

Energi

När vi lagt grunden och öppnat vår fysiska kropp kan vi börja kultivera vår energikropp. Qigong är en metod för transformation bortom fysisk hälsa.

medvetande

Meditation handlar om inre frid. Vi lär oss konsten att följa livets flöde. Vi släpper spänningar som håller oss från att vila i vårt naturliga Varande.

“The journey of a thousand miles begins with one step”

Patriks erfarenhet av internt arbete, martial arts, yoga, breathwork och qigong har lett honom till de djupgående Daoistiska lärorna som ligger till grund för denna kurs.

Patrik är certifierad lärare inom qigong och vipassana och mindfulness (sati). Han för samman sin bredd och erfarenhet i sitt arbete som coach, kursledare och lärare.

 

Han brinner för att dela praktiska verktyg och esoteriska läror för välmående i kropp, sinne och ande. Han trivs bäst när han får skapa trygga platser som möjliggör djupgående transformation.

Mer om Patrik

⭐⭐⭐⭐⭐
The first thing I noticed was your energy. There is an inner stillness emanating, which supports my sense of safety. You have an awareness and attunement which allows me to stay in presence.

– Robin

⭐⭐⭐⭐⭐
Deltog under 2020 i en av hans kurser och det var den kanske bästa investeringen jag gjort!​

– Malou

⭐⭐⭐⭐⭐
I had absolutely no idea what to expect from the workshop and I was really surprised by the powerful exersises. Thank you so much for creating a safe space for deep healing!

– Deltagare 2023

⭐⭐⭐⭐⭐
Opening, epiphany, presence, calmness, liveliness.

– Martina

MODUL 1 - VÅR FYFISKA KROPP

En fysisk kropp ur balans hindrar de subtila energierna från att flöda. Detta leder till stagnerad qi, vilket hindrar våra organ att fungera optimalt och skapar symptom i vår fysiska kropp. Qigong erbjuder en holistisk syn på hälsa, vilket går bortom symptomlindring.

I denna sektion fokuserar vi på att öka vitalitet och stärka vår fysiska hälsa – vilket utgör grunden för qigong.

1. Fysisk hälsa som grund

En stabil grund i den fysiska kroppen är en förutsättning för qi gong. I denna lektion skapar vi förutsättningar för vår qigong genom förståelse av våra 3 kroppar: fysisk, energi, medvetande. Vi utforskar den Daoistiska vägen och lär oss teori, övningar och praktik för att utöva intern konst (nei gong).

☯️ Yi Jin Jing – principer för att transformera kroppen

☯️ Hälsa är baserat i qi

☯️ Wu wei

☯️ Wu ji – hitta kroppens center och vila i neutralitet

☯️ Za zen – att sitta i meditation

☯️ Magandning – hitta kroppens naturliga andning

☯️ Qigong för hälsa

2: Öppna kroppens kanaler

Vi går djupare i principerna bakom qigong och lär oss lyssna på djupet. Vi lär oss qigong-former för ökad styrka och minskad stress. Vi går igenom principer och tekniker för att öppna den fysiska kroppen så att den förbereds för att leda qi. 

☯️ Yi Jin Jing – öppna kroppen

☯️ Skapa förutsättning för qi

☯️ Mentalt lyssnande – Ting

☯️ Mindfulness

☯️ Ba duan jin qigong

☯️ Smiling heart qigong

☯️ Wu ji – öppna kroppen

☯️ Att sjunka andetaget till magen

MODUL 2 - vår energikropp

För att kunna utöva qigong behöver andetag, uppmärksamhet och qi vara förankrat i magen. Först då kan vi aktivera och arbeta med vår energikropp. 

I denna sektion arbetar vi med att bygga och fylla kroppens energimotor i nedre dan tian (下丹田, xià dān tián). Vi fortsätter också arbetet med att öppna kroppen så att den kan leda qi.

3: Förankrad andning och qi

Att utveckla en kvalitet av naturlig andning är nyckeln i vår praktik. Förankrad andning minskar stress och utgör en förutsättning för att kunna arbeta med qi säkert och effektivt. Vi lär oss konsten att släppa spänning och låta qi färdas ner till magen.

☯️ Yi Jin Jing – skapa elasticitet och öppna kroppen 

☯️ Wu wei – andning sjunker av sin egen vikt

☯️ Mentalt lyssnande – Ting

☯️ Mental release – Song

☯️ Förankrad andning

☯️ Att sjunka qi

☯️ Lao gong

4: Bygga kraftfältet

Det är dags att skapa behållaren för vår qi. Att bygga energifältet i nedre magen (丹田; dāntián; “elixir-fält”) är ett kritiskt steg i all form av intern konst (內功; nei gong). Vi lär oss olika tekniker för att sjunka qi och låta den samlas i dan tian.

☯️ Dan tian – energifältet

☯️ Yin qi & Yang qi

☯️ Lao gong – händerna guidar qi

☯️ Dan tian gong

☯️ Öppna lao gong

☯️ “Komprimera pärlan”

5: Aktivera och mobilisera

Nästa steg är att aktivera och mobilisera qi i kroppen. Detta gör vi genom att öka trycket i dantian så att kroppens kanaler kan öppnas. Detta kräver stadigt och försiktigt arbete. Vi lär känna subtila energier i kroppen och låter dem skapa balans och läkning.

☯️ Säkerhet: du + ren

☯️ Aktivera och mobilisera qi i kroppen

☯️ Öka trycket i dantian

☯️ Omvänd magandning

☯️ Mobilisera qi längst ryggraden

Modul 3 - Vår medvetandekropp

När grunden är på plats kan vi använda vårt energiarbete för att kultivera medvetenhet. Meditation handlar om inre frid. Vi lär oss komma tillbaka till oss själva och upptäcka att det vi letar efter alltid finns tillgängligt inom oss själva.

6: Intern alkemi

När grunden är på plats kan vi påbörja en process att omvandla qi och öka vår medvetenhet. Vi lär oss konvertera fysisk energi (jing) och cirkulera subtil energi (qi) för att öka vitalitet och kontakt med vår andliga energi (shen). Detta är processen i Daoistisk alkemi.

Vi lär oss frigöra energi som är bunden i tankar och känslor för att stödja hälsa och balans i våra 3 kroppar.

☯️ Qi och läkning 

☯️ Intern alkemi

☯️ Den tantriska vägen – friheten att vara

☯️ Cirkulera qi – Microcosmic Orbit (MCO)

☯️ Qigong för självläkning – Lian qi ba fa gong

☯️ Qigong för de 5 elementen – Wu xing

☯️ Meditation och kontemplation (metta)

7: Vila i Varandet

Vår inre träning leder oss tillbaka mot vårt naturliga och vakna tillstånd. Vi lär oss slappna av och ta in livet i sin enkelhet. Sitta, stå, andas, vara.

“Spirituality is the burning of that which is false” – detta citat summerar det Daoistiska vattenmetoden av meditation. Genom att släppa taget om det som håller oss tillbaka från vårt naturliga uttryck upptäcker vi friden som alltid finns tillgänglig inom oss.

☯️ Song – att släppa det som kommer i vägen för vårt Varande

☯️ Zi ran – naturligt tillstånd

☯️ Vägen mot Dao

☯️ Daoist water method

☯️ Meditation – Vipassana & öppet medvetande

☯️ Kosmisk dans – Tandava

Master your energy, not your time

Kursen i ett nötskal

☯️ Transformativt diplom-program med 7 moduler

☯️ Teori och praktik för livslångt lärande

☯️ Autentiska metoder för att öppna kroppen och kultivera qi för hälsa och balans i kropp, sinne och ande

☯️ Hälsoeffekter: använd ditt friskvårdsbidrag

☯️ Praktisera i gemenskap eller online (se nedan)

En kurs, tre möjligheter

RETREAT

Djupgående program med stor möjlighet till personlig vägledning. Praktisera i gemenskap och vacker omgivning.

☯️ 7 HELDAGAR
Varannan lördag 10-15

📍 PLATS

Frameless Meditation Retreat Center
@ Bohuslän, 45 min norr om Göteborg

🗓️ DATUM

¦ 28 sep ¦ 12 okt ¦ 26 okt ¦ 9 nov ¦ 23 nov ¦ 7 dec ¦ 21 dec ¦

🍀 INVESTERING

Innan 20 maj: 6250 SEK
Efter 20 maj: 7050 SEK

Inklusive mat
(Betalningsuppdelning är möjlig)

5 platser

STUDIO

Fullt program med möjlighet till personlig guidning. Lättillgängligt och djupt!

☯️ 7 KVÄLLAR
Varannan torsdag 18-21

📍 PLATS

Göteborg
Yoga Studio (address pending)

🗓️ DATUM

¦ 26 sep ¦ 10 okt ¦ 24 okt ¦ 7 nov ¦ 21 nov ¦ 5 dec ¦ 19 dec ¦

🍀 INVESTERING

Innan 20 maj: 2950 SEK
Efter 20 maj: 3750 SEK

(Betalningsuppdelning är möjlig)

10 platser

ONLINE

Praktisera på dina villkor. Få tillgång till hela programmet och kultivera qi i din egen takt.

☯️ ONLINE PROGRAM
Inspelningar och live sessioner
Varannan onsdag

📍 PLATS

Online
(Inspelningar + live)

🗓️ DATUM

¦ 25 sep* ¦ 9 okt ¦ 23 okt ¦ 6 nov* ¦ 20 nov ¦ 4 dec ¦ 18 dec* ¦

*Live sessioner (kl.15-17)

🍀 INVESTMENT

Before May 20: 1450 SEK
After May 20: 1950 SEK

(Betalningsuppdelning är möjlig)

15 platser

SÄKRA DIN PLATS IDAG!

Jag ser fram emot att ses i september!

// Med värme, Patrik