Vi hittar svaren i nuet

Vi har alla en inneboende vishet och förmåga att hitta vår inre sanning. Men ibland behöver vi stöd för att återupptäcka de delar av oss själva som blivit bortglömda och undangömda.


Jag kombinerar medveten närvaro med coaching för att stödja dig på din personliga resa.

Patrik är en flexibel och skicklig coach med en unik inblick i hur själ och vardag hänger samman som jag upplever att många terapeuter saknar. Jag kan varmt rekomendera att ta del av Patriks fantastiska förmåga att få en att öppna ögonen för nya intryck som får vardagen att bli lugnare och mer givande.

Dessa samtal har hjälpt mig både i min vardag och i mina tankar om livet.

The first thing I noticed was your energy. There is an inner stillness emanating, which supports my sense of safety as a client. You have an awareness and attunement which allows me to stay in presence.

I enjoyed the way in which you pointed me inwards, and you had a good feeling for what to ask about. In the end of the session you tied back very nicely to the topic and I’m glad that you supported me to find an action step for today!

Vad är zen coaching?

Ett sätt att vara

Zen Coaching är en kraftfull coachingmetod och ett förhållningssätt till livet som stödjer en djupgående resa mot vår innersta längtan. Genom att lära oss tillåta våra upplevelser stärker vi kontakten med vårt sanna Jag. 

Du är redan hel

Tänk om ingenting saknas? Snarare än att sträva efter att förbättra dig hittar vi tillbaka till det som redan är här. Genom fokus på vår inre upplevelse i nuet kommer svar och lösningar obesvärat. Detta är vad Taoister kallar “Wu Wei”.

Djupa rötter

Zen Coaching är en pragmatisk approach som är inspirerad av mästare som Marshall B Rosenberg, Thich Nhat Hanh, A.H. Almaas, Osho och moderna coachingmetoder. Läs mer om de fem principerna här.

Läs mer

Det vi längtar efter finns redan inom oss

Att plötsligt inse vår sanning

Det är befriande när vi plötsligt ser igenom begränsande tankemönster och föreställningar vi tagit för givet.
Min passion är att vara ett stöd i denna processen. Jag är inte här för att hjälpa eller fixa. Min intention är att skapa en trygg atmosfär för dig att utforska din inre sanning. Min erfarenhet är att denna typ av stöd är centralt för att återupprätta kontakten med oss själva – en kontakt som ligger till grund för vårt välbefinnande och inre potential.

Detta karaktäriserar vår coaching-relation:

  • Empatisk kontakt. Det som händer inom dig kommer framför tekniker och idéer om hur det “ska” vara. Nyckelord är närvaro, öppenhet och nyfikenhet.
  • Direkt till kärnan. Vi stärker kontakten med din inre längtan och ditt naturliga varande. Därifrån kan du med klarhet se vad som kommer i vägen och hittar obesvärat vägar till den den förändring vi söker.
  • Praktiska verktyg som hjälper oss tillbaka till vårt naturliga varande: inquiry, meditation, focusing, kroppsmedvetenhet, energiarbete och rörelse.
  • Integration av emotionella ärr och stärkt relation till ditt “inre barn” (NVC och trauma-informerad coaching).

VÄCKER DETTA NÅGOT INOM DIG?

Då tycker jag du ska höra av dig och boka in ett första samtal där vi tar reda på om detta är en coaching-relation att utveckla!