Vi hittar svaren i nuet

Vi har alla en inneboende vishet och förmåga att hitta vår inre sanning. Men ibland behöver vi stöd för att återupptäcka de delar av oss själva som blivit bortglömda och undangömda.

Jag kombinerar medveten närvaro med coaching för att stödja dig på din personliga resa.

Vad är zen coaching?

Ett sätt att vara

Zen Coaching är en kraftfull coachingmetod och ett förhållningssätt till livet som stödjer en djupgående inre resa mot vår inre längtan och sanna Jag.

Utan strävan

Genom fokus på den inre upplevelsen med nyfikenhet och närvaro kommer svar och lösningar som en sidoeffekt. Detta observärade sätt är vad Taoister kallar “Wu Wei”.

Inspiration och princip

Zen coaching är inspirerat av mästare som Marshall B Rosenberg, Thich Nhat Hanh, A.H. Almaas, Osho och moderna coachingmetoder. Läs mer om de fem principerna här.

Vad vi längtar efter finns redan inom oss

Att plötsligt inse vår sanning

Det är befriande när vi plötsligt ser igenom begränsande tankemönster och föreställningar vi tagit för givet.
Min passion är att vara ett stöd i denna processen. Jag är inte här för att hjälpa eller fixa. Min intention är att skapa en trygg atmosfär för dig att utforska din inre sanning. Min erfarenhet är att denna typ av stöd är centralt för att återupprätta kontakten med oss själva – en kontakt som ligger till grund för vårt välbefinnande och inre potential.

Detta karaktäriserar vår coaching-relation:

  • Empatisk kontakt. Det som händer inom dig kommer framför tekniker och idéer om hur det “ska” vara. Nyckelord är närvaro, öppenhet och nyfikenhet.
  • Direkt till kärnan. Kom i kontakt med din inre längtan och få klarhet i vad som kommer i vägen för välmående.
  • Praktiska verktyg för att utforska begränsande föreställningar (inquiry, meditationstekniker, kroppsmedvetenhet).
  • Integration av emotionella ärr och stärkt relation till ditt “inre barn” (NVC och trauma-informerad coaching).

Dessa samtal har hjälpt mig både i min vardag och i mina tankar om livet. Patrik är en flexibel och skicklig coach med en unik inblick i hur själ och vardag hänger samman som jag upplever att många terapeuter saknar. Jag kan varmt rekomendera att ta del av Patriks fantastiska förmåga att få en att öppna ögonen för nya intryck som får vardagen att bli lugnare och mer givande.​

- Ola Hansson

VÄCKER DETTA NÅGOT INOM DIG?

Hör av dig om detta låter intressant och passande för dig.
Jag bjuder på första samtalet där vi känner efter om detta är en coachingrelation att utveckla.