Förberedelse för qigong

Qigong är ofta associerat med synkroniserad andning och rörelser för att lugna kroppen. Dessa typer av medveten rörelse kan göra under för vår hälsa genom ökad kroppskontakt, minskad stress och mental klarhet. Men de bör inte förväxlas med qigong.

Konsten att bemästra qi

Qigong är konsten att bemästra cirkulation och funktion av subtil energi i kroppen. Detta är en avancerat nivå av vår praktik. Det tar tid att öppna kroppens kanaler och bygga tillräckligt med qi för att komma i kontakt med kroppens subtila energiflöde och praktisera qigong. Majoriteten av övningar kan därför ses som förberedelser för qigong.

Till en början består vår qigong-träning av att förbereda och öppna upp kroppen. Vi stärker vår kroppsmedvetenhet för att kunna vila uppmärksamheten i kroppen. Vi utvecklar förmågan att lyssna på allt subtilare förnimmelser och djupare aspekter av vårt andetag (qì, 气, kan översättas som både “livsenergi” och “andetag”). Från denna grund börjar vi skapa mer qi genom internt arbete med specifika energicenter i kroppen. Parallellt med detta arbetar vi med att öppna upp kroppen och förbereda den för qigong.

Att bygga grunden

Om du vill bygga ett hus behöver du börja med grunden. Utan en grund att stå på kommer huset att kollapsa. Att ta genvägar och forcera vissa resultat leder i förlängningen till brister som gör att du behöver gå tillbaka till början. Detsamma gäller vår qigong-träning.

I denna övning lär vi oss den stående positionen. Vi bygger en struktur som gör det möjligt att öppna kroppens huvudsakliga kanaler och lägga grunden för qigong. Vi lär oss

  • Släppa taget som spänning och stress i kroppen
  • Öka kroppsmedvetenhet genom lyssnande (“ting”)
  • Skapa utrymme i leder och muskler genom avspänning (“song”)
  • Ta kontakt med jorden och öppna upp fötterna (“yong quan”)
  • Öppna ryggen genom en naturlig stretch (enligt principerna från yijinjing)
  • Öppna energipunkter i händerna (“lao gong”)
  • Sjunka vårt center för att bygga vårt fält (“dan tian”)Öppna energipunkter i händerna

WUJI – nyckeln till qigong

Följande övningar hjälper dig lägga grunden för din qigong-praktik:

Introduktion till wuji:

Del 1 – kontakta jorden:

Del 2 – öppna ryggen:

Del 3 – släpp spänningar:

Del 4 – stå i neutralitet:


Är du redo att börja din resa mot att bemästra qi?