“When there is silence, one finds the anchor of the universe within oneself”

– Dao de Jing

Naturligt andningsarbete

Vi hör allt oftare om breathwork (“andningsarbete”) och metoder att styra andetaget för att uppnå vissa effekter och sinnestillstånd. Dessa tekniker kan ha en positiv påverkan både fysiologiskt och mentalt. Men de kan också innebära stor påfrestning på kroppens energi- och nervsystem – särskilt om vi saknar en grund i kroppens naturliga andetag.

I denna meditation tar vi en annan väg. Snarare än att sträva efter uppsatta mål genom att forcera och kontrollera andetaget lär vi oss lyssna på kroppen och följa dessa naturliga förmåga att hitta balans. Somatisk meditation och förankrad andning ger inte bara avslappning och energitillskott i stunden utan bygger en kvalitet av andning som tjänar oss dygnet runt, året runt.

Förankrad andning som en grund för meditation

Grumligt vatten kan inte renas genom att röra runt. Precis på samma sätt kan vårt system inte komma till stillhet och frid genom aktivitet och strävan. Genom icke-strävan (wú wéi) tar vi ett steg bort ifrån målfokusering och manipulation och hittar tillbaks till kroppens naturliga andetag. Vi följer andetaget allt djupare och låter andningen (qi) grundas långt ner i kroppen. Detta tillåter oss att släppa taget om stress och omedvetna intentioner som manifesteras som spänningar i kroppen. Förankrad andning tar oss tillbaka till vårt naturliga tillstånd.

Metoden* utgör också en utmärkt grund för vår meditationspraktik genom att låta kroppen hitta tillbaka till balans (homeostasis). Genom regelbunden praktik stärks kvalitén av ett naturlig andetag:

  • Balanserat nervsystem –> upplevelse av avslappning och minskad stress och oro
  • Stilla sinne –> upplevelse av koncentration, stillhet och insikt
  • Stärkt kvalitet av djupt, naturligt andetag –> upplevelse av njutning och avslappning även utanför meditationskudden (tillståndet av mindfulness är nära kopplat till andetagets kvalitet)

🧘 Börja praktisera nu:

☝️ Läs mer:
Intro to somatic meditation
Internal arts of qigong, neigong and neidan

* Metoden kombinerar mindfulness (sati), vipassana med Daoistiskt energiarbete (neigong & qigong)