Om du någon gång praktiserat Qigong har du oundvikligen i kontakt med termen Dantian (ibland kallat “kroppens batteri”). Utan detta steget blir vårt energiarbete kraftigt begränsat. Men hur gör vi för att forma detta kraftfält nedanför naveln?

Vad som ofta missas är rätt verktyg och en tydlig process för att bygga vår Dantian. Denna process kallas Dantian gong. I denna Frame lär vi oss:

  1. Lokalisera Dantian
  2. Sjunka andning, medvetenhet och qi till Dantian
  3. Använda Lao Gong för att guida intern Qi
  4. Forma Dantian med Yin Qi

Låt oss sätta igång!

DEL 1 – Lokalisera Dantian:

Del 2 – Konsolidera fältet:

Del 3 – Forma Dantian:


Är du redo att börja din resa mot att bemästra qi?